- Skandinavias ledende egenansettelsesforetak
SLIK FUNGERER DET

DU GJØR EN AVTALE MED KUNDEN

DU LAGER EN FAKTURA ENKELT HOS FRILANSFINANS.NO

FRILANS FINANS BETALER INN DIN SKATT TIL KEMNEREN OG DU BLIR ANSATT I DEN PERIODEN FAKTURAEN BERØRER.

DU FÅR BETALT ETTER 5 DAGER

KUNDEN DIN HAR SOM VANLIG 30 DAGERS BETALINGSFRIST

DU

Se filmen

Prøv å lage en faktura

UTDYPET INFORMASJON

Slik fungerer det

1. AVTALE MED SLUTTKUNDE
Du eller dere, hos Frilans Finans kalt klient eller klienter, gjør en avtale med kunden som ønsker at det avtalte honoraret skal betales med faktura. Vil du vite hva din beholdning blir etter at lovbestemt skattetrekk og arbeidsgiveravgift samt Frilans Finans avgift på 6% er trukket fra så beregner du dette enkelt på følgende måte. Du tar fakturabeløpet ekskl. mva og dividerer det med den aktuelle omregningsnøkkelen. Vil du vite hva du bør ta betalt for å få en viss nettolønn tar du den ønskede nettolønnen multiplisert med omregningsnøkkelen.

Eksempel 1:
Om kunden tilbyr deg 1 830 kr på fakturaen ekskl. mva og du har omregningsnøkkel 1,83. Da kan du raskt beregne hva nettolønnen din blir med følgende formel: 1 830 kr / 1,83 = 1 000 kr.
Eksempel 2:
Vil du få ut 1 000 kr i nettolønn og du har omregningsnøkkel 1,83. Da kan du raskt beregne hva du skal fakturere ekskl. mva med følgende formel: 1 000 kr x 1,83 = 1 830 kr fakturabeløp ekskl. mva. Observer at de skattefrie kompensasjonene, som for eksempel reisegodtgjørelse og diettgodtgjørelse, skal trekkes fra føre ovenstående beregning. Eksempel: kunden tilbyr deg 1 830kr på faktura ekskl. mva og omregningsnøkkelen er 1,83 samt reisegodtgjørelse 100 kr. Beregn nettonlønn med følgende formel: 1 830 kr - 100 kr reisegodtgjørelse = 1 730 kr / 1,83 = 943,50 kr netto.
2. REGISTRERING AV FAKTURA
Du skriver inn fakturaen direkte på nettet på frilansfinans.no. På siden Registrer faktura" registrerer du en faktura ved å fylle ut informasjon om kundens navn og adresse, antall dager du har arbeidet, avtalt beløp samt informasjon om deg selv og eventuelle medarbeidere (du behøver bare å registrere deres informasjon det første tilfelle, deretter lagres informasjonen automatisk).

Til slutt godkjenner du avtalen om midlertidig ansettelse (du blir ansatt i den perioden som fakturaen gjelder for - ingen andre forpliktelser gjelder) og generelle vilkår. Når du mener at alt er korrekt godkjenner du ved å klikke på knappen 'send faktura'.

For avanserte klienter; Det finnes også muligheter for å sende fakturaer i annen valuta. Velg den aktuelle valutaen i rullegardinmenyen. Du kan også velge ulike mva satser, verdt å notere seg er at det er Frilans Finans som gjør en siste vurdering i henhold til gjeldene lover og bestemmelser fra Skatteetaten om hvilken mva sats som skal beregnes på fakturaen. Du kan også velge å sende fakturaen med e-post ved å krysse av for 'Send med e-post'.
3. UTBETALING
Fakturaen kredittvurderes og etter at fakturaen godkjennes sender vi den til kunden samt at du blir ansatt av Frilans Finans. Du ansettes for den oppdragsperioden som fakturaen viser til, ingen andre forpliktelser følger av dette. Allerede fem bankdager etter at fakturaen 'Godkjennes uten anmerkninger' betaler vi ut nettolønnen (pengene som blir igjen etter at samtlige lovfestede skatter er trukket fra) direkte til bankkontoen din.
I spesielle tilfeller da fakturaen har kredittvurderingsstatus 'Godkjent med anmerkning' utbetales lønnen så snart sluttkunden har gjennomført betaling til Frilans Finans, alternativt det andre påfølgende månedsskiftet beregnet fra faktureringsdagen. For videre informasjon om Frilans Finans vurderingskriterier, se Vilkår for utbetaling av lønn

Oppdragsgiveren din har 30 dagers kreditt (fakturaen forfaller til betaling 30 dager etter datoen den ble godkjent).
DETTE INNGÅR I VÅRE 6%
DINE PENGER
SKATTER OCH AVGIFTER
FRILANS FINANS

Vi håndterer all administrasjon

Frilans Finans visjon er at det skal være enkelt, smart og inspirerende å jobbe som egen- ansatt. Når du sender en faktura via Frilans Finans blir du ansatt i den perioden som fakturaen gjelder for, ingen andre forpliktelser gjelder.

Frilans Finans håndterer all bokføring samt innbetaling av skatter og avgifter til de berørte etatene, du trenger ikke gjøre no som helst! Alt håndteres automatisk og på slutten av året får du inntekten din forhåndsutfylt på selvangivelsen. Frilans Finans ordner med yrkesskadeforsikring samt obligatorisk tjenestepensjon.

MER TID OG PENGER TIL DEG

Eksempelet nedenunder er beregnet på 50.000 NOK fakturert per måned og en økonomikonsulent med et timehonorar på 500 NOK.

Å GJØRE KONSULENT FRILANS FINANS
Bokføring 2 h INNGÅR
Administration 3 h INNGÅR
Lønnsutbetaling 1 h INNGÅR
Fakturaovervåking 2 h INNGÅR
Etatskontakt 2 h INNGÅR
Forsikringer 1 h INNGÅR
Rådgivning 1 h INNGÅR
TOTALE KOSTNADER: 12% 6%