- Skandinavias ledende egenansettelsesforetak
SØK
LEKSIKON
IKKE RETT SVAR?
Har du ikke fått svar på spørsmålene dine, fyll ut kontaktskjemaet våres så svarer vi deg så fort vi kan.
Spørsmål som ofte stilles vedrørende tjenesten
   
Omforming av fakturapris til nettobeløp
I de tilfeller du blir tilbudt en fakturapris fra kunden og ønsker å gjøre det om til nettobeløp, så tar du fakturapris og deler den med omregningsnøkkelen din.
Eksempel:
Hvis kunden tilbyr det 1830 NOK på faktura eksklusiv moms, og du vil vite hva nettolønnen din blir, så tar du fakturabeløpet 1830 NOK og deler den på omregningsnøkkelen din. For eksempel om du bor i Oslo og skal betale 31% skatt i følge skattekortet, så er omregningsnøkkelen din 1,83.
Beregningen blir som følger:
1 830 NOK / omregningsnøkkel 1,83 = 1 000 NOK
Eksempel 2:
Hvis du vil ha ut 1000 kr netto og ønsker å vite hvor mye du skal fakturere beregner du det enkelt gjennom å ta omregningsnøkkelen din, for eksempel 1,83 hvis du bor i Oslo og skal betale 31% skatt eller mindre, og beregner i følge følgende beregningsformel; 1000 kr netto x omregningsnøkkelen 1,83 = 1 830 kr som fakturasum eksklusiv merverdiavgift. Merk at skattefrie vederlag som for eksempel reisegodtgjørelse og diettgodtgjørelse skal trekkes fra før man gjør ovenstående beregning. Eksempel: Kunden tilbyr deg 1 930 NOK på faktura eksklusiv merverdiavgift, og omregningsnøkkelen din er 1,83. Beregn nettoen i følge følgende beregningsformel: 1 930 NOK fakturapris - 100 kr reisegodtgjørelse = 1 830 NOK / 1,83 = 1 000 NOK netto. Totalt får du 1000 NOK i nettolønn + 100 reisegodtgjørelse.
   
Kan jeg trekke fra kostnader?
Ja, du kan trekke fra kostnader direkte fra fakturasummen og trenger altså ikke betale disse med penger som du har skattet av. Eksempel: du har gjort en avtale med en kunde om at du skal få en godtgjørelse på 1000 NOK for en utført tjeneste. Du har kostnader på 200 NOK. Du skatter dermed kun av 800 NOK. Kostnaden for de 200 NOK betaler vi enten rett til deg mot innlevert godkjent kvittering hvis du har lagt ut pengene, eller direkte til leverandør mot faktura. Kostnader skrives inn på siden «Registrer fakturae» under feltet «Fradrag». Legg merke til at de skal skrives inn eksklusiv merverdiavgift siden momsen legges til i siste fase. Omregning av fakturapris til nettobeløp I de tilfeller du blir tilbudt en fakturapris fra kunden og du ønsker Å gjøre det om til nettobeløp, så tar du fakturapris og deler den med omregningsnøkkelen din. Eksempel: Hvis kunden tilbyr deg 1830 NOK på fakturaen eksklusiv merverdiavgift og omregningsnøkkelen din er 1,83 så beregner du nettoen din i henhold til følgende beregningsformel: 1 830 NOK / 1,83 = 1 000 NOK Merk at skattefritt vederlag som reisegodtgjørelse og merkostnader i følge sjablong skal «trekke fra» før beregningen ovenfor. Eksempel: Kunden tilbyr deg 1 950 NOK påfaktura eksklusiv merverdiavgift, og omregningsnøkkelen din er 1,83. Beregn nettoen i følge følgende beregningsformel: 1 930 NOK fakturapris, 100 NOK reisegodtgjørelse = 1 830 NOK / 1,83 = 1 000 NOK netto.
   
Går det an å fakturere kunder som holder til i utlandet?
Ja, det går utmerket. Frilans Finans fakturerer i dag til alle land verden rundt og har bygget opp en unik kompetanse omkring dette. FrilansFinans.no har også en helt unik funksjon som gjør at du enkelt via en rullegardinmeny på «Registrer faktura» velger hvilken valuta du ønsker å fakturere i. Fakturaer til utlandet regnes som eksport og her legges det ikke på merverdiavgift. Fakturaene er forberedte på at kunder som holder til i utlandet skal kunne betale Frilans Finans, bla. legges følgende informasjon igjen; For our nondomestic customers, payment is preferbly recived through ….denne informasjonen kompletteres
   
Vi er fem personer som skal arbeide i et prosjekt og en av oss har et eget firma kan han fakturere Frilans Finans slik at kunden kun får en faktura for hele prosjektet.
Ja angi det under «Avdrag» i «Registrer faktura».
   
Vilkår for utbetaling av lønn
Spesielle tilfeller da fakturaen har kredittvurdering «Godkjent med anmerkning» I de tilfeller kunden f.eks. er privatperson eller holder til utenlands eller noen av kriteriene for at fakturaen skal få status «Godkjent uten anmerkning» ikke kan oppfylles så blir kredittvurderingsstatus «Godkjent med anmerkning».

Lønn utbetales så snart sluttkunde har gjennomført betaling til Frilans Finans, normalt sett 30-40 dager, eventuelt andre månedsskiftet beregnet fra fakturadatoen.

Merk at «Godkjent med anmerkning» ikke er noe negativt, det innebærer kun at Frilans Finans bedømmer risikoen noe høyere av naturlige årsaker som for eksempel at kunden holder til utenlands, noe som medfører at det naturligvis er vanskeligere å utføre kontroller.
   
Hvor mye blir det igjen til meg hvis jeg får 5000 NOK i lønn av oppdragsgiveren min?
Det kan du regne ut selv. Se under kategorien FAQ: "Omregning av fakturapris til nettobeløp".
   
Skal man skrive noen form for avtale med Frilans Finans?
Avtalen består av at du/dere godkjenner de generelle vilkårene og ansettelsesvilkårene ved faktureringstidspunktet. Rettigheter og plikter mellom deg/dere og Frilans Finans bestemmes i og med denne godkjenningen.
   
Må jeg registrere meg for å bruke tjenesten?
Ja, du må registrere deg. Dette er helt gratis. Les nedenfor om hvorfor du trenger å registrere deg.
   
Hvordan tjener Frilans Finans på dette?
Registrere seg hos oss koster ingen ting. For å ta i bruk basisservicen vår tilkommer en kostnad som ligger på 0-6 % av fakturabeløpet. Disse prosentene er innregnet i omregningsnøkkelen. Kostnaden for servicen vår er aldri høyere enn 6%..

Basisservicen vår inneholder:
 • Lønnsadministrasjon (her inngår bla. opprettelse av lønns- og trekkoppgaver og arbeidsgiverattest)
 • Personlig økonomikontor på www.frilansfinans.no
 • Rentekostnader*
 • Forsikringer
 • Arbeidsgiveransvar
 • Fakturering i Norge
 • Fakturering utenlands
 • Portokostnader
 • Kredittvurdering
 • Påminnelse og kravhåndtering
 • Inkasso
 • Spørsmål under skatteetaten

At prosentsatsen for å dekke kostnadene våre ikke har en fast prosentsats beror på to ting:

1. Prosentsatsen beregnes kun på den skattepliktige delen, noe som medfører at prosentandelen synker jo høyere andel av det fakturerte beløpet som er skattefrie kompensasjoner og øvrige kostnader.
2. Kostnadene for arbeidsgiveravgift endres til tider.

*Rentekostnadene oppstår i og med at Frilans Finans betaler ut godtgjørelsen 5 dager etter siste oppdragsdato og kunden har deretter ytterligere 25 dager på seg til å betale. Det er antallet dager mellom utbetaling og innbetaling som utgjør rentekostnaden.eg.
   
Hvorfor trenger jeg å registrere meg?
For at siden skal være så enkel, smidig og sikker som mulig må du ha en påloggingskonto. Funksjoner som er koblet til påloggingskontoen din gjør det enklere å skrive inn både oppdragsgivere og arbeidstakere. Du kan kontrollere saldoen din, lønnspesifikasjoner, fakturaer som er skrevet inn tidligere osv. Dessuten kommuniserer vi med deg via påloggingsnavnet ditt. Det er gratis å registrere seg.
   
Går det an å få sluttattest for utbetaling av dagpenger?
Ja, gi oss beskjed om at du ønsker sluttattest, og for hvilken periode.
Pålogging og passord
   
Jeg har byttet e-postadresse. Kan jeg endre slik at jeg logger inn med den i stedet?
Ja. Når du har logget inn og kommet til startsiden klikker du på «Mine personopplysninger» og følger anvisningene der.
   
Kan jeg endre passordet mitt?
Ja. Når du har logget inn og kommet til startsiden klikker du på «Min informasjon» og følger anvisningene der.
   
Jeg har glemt passordet mitt!
I påloggingsvinduet klikker du på «Glemt passord?». I e-postfeltet som da vises skriver du inn den adressen du oppga da du registrerte kontoen din og klikker på «Send» . En e-postmelding med passordet sendes da omgående til deg.
   
Jeg har registert meg, men jeg kan ikke logge inn!
Sørg for at du har skrevet inn riktig brukernavn og passord. Brukernavnet er det samme som adressen du oppga da du registrerte deg, for eksempel: mittnamn@tgoogle.com. Passordet er det samme som ble sendt til deg ved registreringen, hvis du ikke har valgt å endre det. Hvis du har glemt passordet ditt, les nedenfor.
Spørsmål vedrørende sidens funksjoner
   
Kan jeg se hva jeg har tjent over en viss periode?
Ja. Når du har logget inn klikker du på «Lønnsspesifikasjon» og velger den perioden du vil vise.
   
Hva menes med Fakturaoversikt?
Her kan du enkelt se når lønnen din utbetales for forskjellig arbeid.
   
Hva menes med lønnsspesifikasjon?
Her vises din sammenlagte bruttolønn, vederlag og merkostnader i perioden det søkes på.
   
Vi er fem arbeidstakere som ofte arbeider sammen. Må jeg skrive inn informasjonen til alle hver gang?
Nei, det trenger du ikke. De arbeidstakerne du skrev inn ved tidligere anledninger lagres, og du kan enkelt velge tidligere arbeidstakere i en liste.
   
Jeg fakturerer ofte samme oppdragsgiver. Må jeg skrive inn informasjonen for denne kunden hver gang?
Nei, det trenger du ikke. De oppdragsgiverne du skrev inn ved tidligere tilfeller lagres, og du kan enkelt velge fra listen «hent eksisterende kunde» som vises på siden «Registrer faktura».
   
Kan jeg se fakturaene jeg skrev inn tidligere?
Ja. Når du har logget inn klikker du på «Fakturaoversikt».
Økonomisk terminologi / Leksikon
   
Moms
Når foretak kjøper av hverandre angir man fakturabeløpet eksklusiv merverdiavgift. Dette gjøres fordi foretakene har rett til å trekke fra momsen. NB! Man må tydelig angi at merverdiavgift tilkommer.
   
Reisegodtgjørelse
Reisegodtgjørelse er skattefritt. Du har rett til 4,10 NOK per kilometer ved tjenestereiser (arbeid).
   
Merkostnader
Merkostnader er et vederlag som er skattefritt. Merkostnader er til for å dekke dine private forhøyde levekostnader i forbindelse med tjenesteutførelse (arbeide).
   
Omregningsnøkkel
Hvilken omregningsnøkkel du har beror på i hvilken kommune du bor i, siden det regulerer kostnaden for arbeidsgiveravgiften. Beregningen av arbeidsgiveravgifter gjøres automatisk når du registrerer deg, så det trenger du ikke tenke på... Du skal derimot velge mellom omregningsnøkkel 31% eller 36% skatt som du gjør ut ifra skattekortet ditt. Du velger alltid opp til nærmeste skattesats. Står på skattekortet at du skal betale 29,5% skatt velger du omregningsnøkkel 31% skatt, og står det at du skal betale 31,5% velger du omregningsnøkkel 36% skatt . Valg av omregningsnøkkel 31% skatt eller 36% skatt gjør du på siden «Registrer faktura» eller «Min side» . Hvis du ikke finner skattekortet ditt velger du alltid alternativet Omregningsnøkkel 36% skatt. Tenk på at det er viktig å betale riktig skatt for å unngå restskatt. Ring oss på 815 00 010, så svarer vi på spørsmål du måtte ha.
kommune din
Blir omregningsnøkkel:
   
Fakturasum
Fakturasum er summen av netto, forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift.
   
Bruttolønn
Brutto er summen av netto og forskuddsskatt.
   
Nettolønn
Den delen av honoraret som du/dere får beholde etter at lovbestemt forskuddsskatt og sosiale kostnader har blitt trukket.