Du som jobber via Frilans Finans har alltid god grunnleggende beskyttelse via vår grunnforsikring som dekker dine grunnleggende behov. Vi vil at du alltid skal føle deg trygg og ikke behøve å tenke på forsikringer.

Frilans Finans grunnforsikring

Når du jobber via Frilans Finans, er du dekket av en sterkt forsikringspakke som består av en yrkesskadeforsikring. Du er også dekket av en ansvarsforsikring som beskytter deg ved en ulykke. Yrkesskadeforsikringen gjelder for alle klienter med en arbeidskontrakt med Frilans Finans. Forsikringen erstatter ved yrkesskade og yrkessykdom ménerstatning med aldersregulering 4,50 G og tap i fremtidig erverv 22-30 G (G=Folketrygdens grunnbeløp, for tiden kr 93.634). Også kostnader for tapt inntekt, merutgifte, erstatning til barn ved tap av forsørge, erstatning for begravelseskostnader, erstatning til ektefelle/samboer ved dødsfall iht. lov om yrkesskadeforsikring. Forsikringen gjelder i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Ansvarsforsikringen dekker erstatningsansvar for skade på person og ting. Forsikringen gjelder i Norden, men kan utvides til å gjelde for midlertidig oppdrag i utlandet. Kontakt oss dersom du skal gjøre oppdrag utenfor Norden så utvider vi forsikringen for oppdraget ditt.

Yrkesskadeforsikringen gjelder for alle klienter med en arbeidskontrakt med Frilans Finans. Forsikringen erstatter ved yrkesskade og yrkessykdom ménerstatning med aldersregulering 4,50 G og tap i fremtidig erverv 22-30 G (G=Folketrygdens grunnbeløp, for tiden kr 93.634). Også kostnader for tapt inntekt, merutgifte, erstatning til barn ved tap av forsørge, erstatning for begravelseskostnader, erstatning til ektefelle/samboer ved dødsfall iht. lov om yrkesskadeforsikring. Forsikringen gjelder i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden.

Ansvarsforsikringen dekker erstatningsansvar for skade på person og ting. Forsikringen gjelder i Norden, men kan utvides til å gjelde for midlertidig oppdrag i utlandet. Kontakt oss dersom du skal gjøre oppdrag utenfor Norden så utvider vi forsikringen for oppdraget ditt.

Har du flere spørsmål? Kontakt oss