Egenansettelse er en modell som har vokst frem fordi mange synes det er kronglete og vanskelig å starte sin egen bedrift.

Det finnes et behov for nye løsninger på dagens arbeidsmarked der en fast ansettelse ikke lenger er et selvsagt valg hvis man vil påvirke arbeidssituasjonen sin, men likevel føle trygghet. Egenansettelse kan være en vei inn på arbeidsmarkedet, da man kan ta betalt for forskjellige oppdrag, eller som et første steg for å teste forretningsideen sin når man vurderer å starte egen bedrift.

Egenansettelse innebærer at du blir ansatt i et egenansettelsesforetak for den tiden du utfører et oppdrag hos en kunde. Etter avsluttet oppdrag blir kunden fakturert av egenansettelsesforetaket, som også betaler ut lønn til deg som egenansatt. Egenansettelsesforetaket tar fullt arbeidsgiveransvar og rapporterer mva., skatter og arbeidsgiveravgifter til Skatteetaten.

Fordeler med egenansettelse

Ingen virksomhet er for liten eller stor

Egenansettelse fungerer for både regelmessige og enkeltoppdrag. Du blir midlertidig ansatt for den tiden du har oppdrag.

Det er raskt og enkelt

Du trenger ingen forkunnskaper. På bare noen minutter kan du opprette en konto og sende din første faktura.

Ingen oppstartskostnad

Å knytte seg til Frilans Finans er gratis, kostnaden er 6 % av det man fakturerer. Derfor er egenansettelse en god måte å teste ut og starte opp en virksomhet.

Alltid forsikret

Som egenansatt, har man alltid yrkesskade- og ansvarsforikring mens man arbeider.

Ingen administrasjon

Som egenansatt, kan man fokusere 100 % på oppdragene sine. Egenansettelsesforetaket tar seg av fakturahåndtering, inkasso og rapportering til Skatteetaten.

Møt noen av våre egenansatte

Malin Holmer

Arborist

Les intervjuer

Michael Eyre

Oversetter

Les intervjuer

Lisa Svanstrøm

Sang lærer

Les intervjuer